top of page

עש"ק , שבת הגדול , שבת מצורע, התשפ"ב [ התהיה  שנת פסח בזמנו]

דבר רשות המקדש לשבת הגדול
פרופ' הלל ויס


הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ לָכֶם אֵת אֵלִיָּה הַנָּבִיא לִפְנֵי בּוֹא יוֹם יְהֹוָה הַגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא:
 

אנו ישראל, וכל שבעים האומות נמצאים בתחילתה של מלחמת העולם השלישית מלחמת רוסיה –אוקריינה שהיא מלחמת המזרח נגד המערב, אשר עתידה ללדת את הבית השלישי על מכונו כחזון נביאי ישראל. אנו מתפללים כי לירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת וכי  וה' אלוקי ישראל יפדה את עמו ואת האומות שיעלו להר בית ה' לאחר המלחמה מכל צרותיהם.

שבת פסח מצרים בעשירי בניסן הייתה. שבת בה ישראל שהאמינו בגאולת ה' את עמו מיד מצרים  כדבר משה ואהרון   דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשר לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבת שה לבית וכן  "משכו וקחו לכם ". בעשור  קשרו את השה, אליל מצרים בכרעי המיטה כדי לשוחטו בארבע עשר לחודש בין הערביים והיו שיני המצרים כהות, לפי שראו כי הבטחת ה' כי בכל אלוהי מצרים אעשה שפטים הולכת ומתקיימת לעיניהם ללא מורא. כן יהיה אף עתה.


 וְאָנֹכִי יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם עֹד אוֹשִׁיבְךָ בָאֳהָלִים כִּימֵי מוֹעֵד:


רבבות אלפי נפוצותינו מירכתי ארץ עומדים להגיע לארץ ישראל ועלינו להיערך לקראתם.  להושיב עצמנו ואותם באהלים מרוב צאן אדם על כל ההרים הרמים ועל כל הגבעות בכל רחבי ארץ ישראל.

מאז שנת תשס"ב בה פתחנו בתרגול קרבן פסח שנה שנה בעשור לחודש מכוח השראת אותו הנס המודעות לחובת הקרבת קרבן פסח גוברת משנה לשנה. יותר יהודים נמנים על הפסח לפי שמי שאינו נמנה אינו יכול לאכול מן הפסחים . תודעת עם ישראל כחבורה אחת הולכת וגוברת וכגודל ההכנה גודל הציפיה לגאולה וגודל הישועה.

מתברר שעם ישראל בחר השנה ערב פסח מרצונו לבער את החמץ ולאחוז בנס.

 

כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות.

פרופ' הלל ויס


bottom of page