top of page

ספירת היובל

מטבע תמונה.jpg

ערב שביעית, תשפ"ב

בין כסה לעשור יתקיים אי"ה מעמד ספירת השמיטין והיובלות בז' בתשרי, תשפ"ג בשעה 1730 במצפה רחבעם על הר הזיתים
מתוך הערך יובל 'ויקיפדיה'

"בשנת התשע"ה, השנה העשירית לקיומה דנה הסנהדרין החדשה בנושא ספירת היובל בזמן הזה מכוח חלות 'הירושה השלישית'. בית הדין, בראשות הרבנים יואל שוורץ, ישראל אריאל, דניאל סטבסקי, הלל ויס, דב שטיין ורבנים נוספים קבע שאנו נמצאים עכשו בעת הירושה השלישית ולפיכך יש להתחיל לספור יובלות. השנה הראשונה לספירת יובל נקבעה לשנת ה'תשע"ו ומאז נוהגים חברי הסנהדרין לספור את השנים לשמיטה ויובל בכל שנה לאחר ראש השנה "

01

ספירת היובל הראשונה

ספירת השנה הראשונה ליובל התקיימה בג' בתשרי ה'תשע"ו בהר ציון.

ספירת היובל השניה

ספירת השנה השניה ליובל התקיימה בג' בתשרי ה'תשע"ז בהר הזיתים.

ספירת היובל השלישית

ספירת השנה השלישית ליובל התקיימה בג' בתשרי ה'תשע"ח בהר הזיתים.

ספירת היובל הרביעית

ספירת השנה הרביעית ליובל התקיימה בג' בתשרי ה'תשע"ט במזרח הר הבית.

ספירת השנה החמישית ליובל התקיימה בג' בתשרי ה'תש"ף בהר ציון.

ספירת היובל החמישית

ספירת היובל השישית

ספירת השנה השישית ליובל התקיימה בד' בתשרי ה'תשפ"א בבית אורות, הר הזיתים

ספירת היובל השביעית

ספירת השנה השביעית ליובל התקיימה בז' בתשרי ה'תשפ"ב במצפה רחבעם, הר הזיתים

bottom of page